Din lägenhet

post image
Regler för avgiftsbetalning

I din bostadrättsavgift ingår vatten, sophämtning och samfällighetsavgift. Följande gäller för avgiftsbetalning i vår förening:

 

 1. Bostadsrättsavgifterna betalas i förskott och skall vara föreningen tillhanda senast den sista i varje månad. .Avgiften kan med fördel betalas via autogiro (se www.sbc.se) eller E-faktura (anmälan via din Internetbank).

 2. Dröjsmålsräntor och eventuella inkasso/påminnelseavgifter kommer att debiteras på följande månadsavgift. Vid ej inbetald avgift skickas påminnelse den 8:e följande månad och den 20:e i samma månad går ärendet vidare till inkasso om man inte fortfarande inte har betalt.

Svårt att betala?

Alla vi kan drabbas av ekonomiska svårigheter och komma efter med betalningar. Om du behöver hjälp med amorteringsplan för din avgift, ber vi dig att kontakta styrelsen så gör vi vårt bästa för att tillsammans hjälpa till att hitta en lösning.

 

Nycklar & lås

Vi har ett slutet säkerhetssystem för nycklar i området, det innebär att alla nycklar är registrerade via Fastighetsexpeditionen, även extranycklar. Om du behöver extranycklar beställer du det av fastighetskötaren som för register över alla förekommande nycklar till våra lägenheter. Din lägenhetsnyckel som även går till porten, vinden och tvättstugan ska finnas i 4 exemplar som standard. Vid försäljning/köp av bostadsrätt i föreningen ska alla nycklar inklusive extranycklar överlåtas. 

 

Låsen i våra lägenhetsdörrar sköts av vår Fastighetsskötare. Alla lås smörjs regelbundet för att fungera problemfritt, enligt vår underhållsplan. Smörja inte låsen själv, det kan förstöra låset. Om du får problem med kärvande lås, kontakta Fastighetsexpeditionen så åtgärdar Fastighetsskötaren det. Låsen kan ställas i ett serviceläge för att låta vår personal eller hantverkare gå in med huvudnyckel när du inte kan vara hemma. Förutom lägenhetsnycklar ska följande uppsättning nycklar finnas till din lägenhet: 

 • Postfacksnyckel 2 st.
 • Grindnyckel 1 st. (till områdesgrinden) 
 • Förrådsnyckel 1 st. till ditt förråd i P-hus byggnaden
 • Cykel & mopedrumsnyckel (nedre plan i garaget) 1 st.
 • Elektronisk nyckelbricka till P-hus 1 st. (för de tider när P-huset är stängt 00.00-06.00)

 

Loftgång & uteplats

Varje lägenhetsinnehavare är ansvarig för städning och ordning på sin uteplats och del av loftgången. Trappuppgången städas av städfirma Kuststäd

 

Förråd

Till din lägenhet hör ett vindsförråd och ett kallförråd i P-hus byggnaderna. Det finns ett litet cykelförråd i varje hus plus stora cykelrum i P-husen.

 

Värme

Våra lägenheter värms med direktverkande el via nya energisnåla radiatorer. I dagsläget finns inga genomförbara lösningar för installation av annan värmekälla, t ex luftvärmepump eller fjärrvärme. Det är inte tillåtet att installera luftvärmepump till sin lägenhet. Se nedan dokument med tips hur du kan spara energi i din bostad.

TV, telefon & internet

I din lägenhet finns en digitalfiberbox monterad som är kopplad till stadsnätet. Föreningen är anslutet till Itux via fiber med möjlighet till digital-tv, bredband och telefoni genom valfri leverantör. Se www.goteborg.itux.se för mer information om utbud och priser. Kabel-tv går även att få via Parabolen som kostar ca 200 kr/mån.

 

 

post image
Andrahandsuthyrning

Ibland kan behovet av att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand uppstå. För att få tillstånd att göra det krävs ett godkännande från styrelsen. 

Styrelsen i sin tur följer Hyresnämndens riktlinjer över beaktningsvärda skäl till uthyrning. Är du osäker? Kontakta gärna styrelsen.

 

I samband med andrahandsuthyrning tas en administrativ avgift ut. Procentsats som tas ut grundar sig på prisbasbeloppet och är 10 % av detta per år (för 2018 = 45 500 kronor, vilket betyder 380 kronor/månad)

 

Ansökan skickas/lämnas till fastighetsexpeditionen. Ange även om hyresavierna ska skickas till annan adress under uthyrningsperioden. 

Skintebodalens Bostadsrättsförening 

Klyfteråsvägen 3C 

427 34 Billdal 

Fakta: Regler för andrahandsupplåtelse
 • Som andrahandsupplåtelse räknas såväl bostadsrättshavarens uthyrning mot ersättning som om denne låter någon annan bo där kostnadsfritt.
 • Bostadsrättshavare får hyra ut hela sin bostad i andra hand till annan "för självständigt brukande" endast om styrelsen ger sitt samtycke. Det innebär att om hyresgästen självständigt kan använda lägenheten krävs styrelsens samtycke. 
 • Bostadsrättshavaren ska i sin ansökan hos styrelsen ange skäl till uthyrningen, till vem man vill hyra ut och under hur lång tid. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har styrelsens samtycke eller har skäl för uthyrningen.

Godtagbara skäl att hyra ut i andra hand:

 • arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla
 • sjukdom
 • uthyrning till egna barn som ska studera
 • om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering
 • provboende i samboförhållande
 

Bostadsrättslagen ändrades 1 juli 2014 så att rätten att hyra ut i andra hand vidgades även till:

 • om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget
 • uthyrning till närstående, alltså inte enbart till egna barn
 • Det finns inte längre något krav på att bostadsrättshavaren ska ha för avsikt att flytta tillbaka till lägenheten. Frågan vägs fortfarande in i bedömningen, men är inte avgörande. Däremot anses att ju längre hyrestid desto starkare måste skälen vara.

 

 

Källa: Bostadsrätterna.se

Manual för hantering av våra element i lägenheterna

 

Här kan ni läsa om hur våra elelement fungerar och hur man ställer i dem

 

Christer Gustavsson
Fastighetsskötare
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin consectetur id lectus ac sagittis. Vivamus ullamcorper, odio at aliquam ultricies, ante nisl dapibus leo, sit amet interdum metus diam eget felis. Suspendisse egestas elementum varius.

Aliquam placerat congue tortor, gravida bibendum quam laoreet ut. Praesent diam felis, tincidunt at consequat consectetur, fringilla nec elit. Sed dapibus felis sit amet est varius, faucibus viverra est iaculis. Mauris at enim viverra, facilisis ex ut, ultricies est. Proin rutrum id augue ut bibendum. Praesent orci ligula, tincidunt sodales lacus ac, finibus cursus magna. Ut tincidunt elit ante, sed mattis augue tincidunt ut. Fusce ac nisi vel ligula faucibus commodo in at orci. Nullam euismod congue velit, eget mattis libero consectetur sit amet.